Menu
A+ A A-

Regulamin

Carpatia Extreme Fest 2017

 

 

1. TERMIN i MIEJSCE

Zawody odbędą się na skateparku w Rzeszowie w dniach 14-16.07.2017
Start:  godzina 9:00

Zakończenie godzina 20:00

Adres: Podpromie 10, Rzeszów

 

Zawody będą rozgrywane dla trzech dyscyplin:

1) Jazda wyczynowa na Deskorolce

2) Jazda wyczynowa na rowerze typu BMX

3) Jazda agresywna na Rolkach

 

2. ORGANIZATOR

              Zleceniodawcą usługi organizacji zawodów Carpatia Exteme Fest 2017 jest Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 813-00-08-613. Wykonawcą z ramienia Organizatora jest IT-Projekt, ul. Strażacka 30B, 35-312 Rzeszów, NIP 813-326-09-45, zwanym w niniejszym regulaminie Organizatorem.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

Pkt. 3.1

  Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest rejestracja online na stornie www.carpatiafest.pl w zakładce rejestracja do dnia 10.07.2017.

Pkt. 3.2

  Uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która ukończyła 12 lat.

Pkt. 3.3

              W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna.

Pkt. 3.4

              Oświadczenia dla opiekunów można ściągnąć klikając tutaj i dostarczyć do biura zawodów w 14.07.2017 do godziny 08:30.

Pkt. 3.5

              Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie i oraz posiadać deklarację stwierdzająca, że dana osoba niepełnoletnia jest zdrowa i uczestniczy w zawodach pod odpowiedzialnością opiekuna prawnego.

Pkt.3.6

              Zawodnik oświadcza, że sprzęt na którym startuje jest sprawny technicznie.

Pkt.3.7

Organizator zaleca, aby każdy z Zawodników w poszczególnych dyscyplin stosował sprzęt ochronny – nakolanniki, ochraniacze łokci i nadgarstków, kaski itp. W szczególności Organizator zaleca stosowanie kasków ochronnych. Uczestnicy, którzy nie będą używać w/w sprzętów robią to na własną odpowiedzialność i nie będą mieć żadnych roszczeń do Organizatora w przypadku kontuzji.

4. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

4.1 DYSCYPLINA ROLKI – JAZDA AGRESYWNA

Pkt 4.1.1

              Zawody na rolkach odbędą się w kategorii Open.

Pkt. 4.1.2

Forma przeprowadzenia zawodów:

 

Eliminacje: 
Zawodnicy dzieleni są na grupy 5 osobowe.
Każdy z Zawodników w grupie ma 2 przejazdy po 45 sekund.

 

Przejazdy w grupach: 

Grupa I
Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy)

 

Grupa II

Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy)

Itd…
Uwagi: Liczba grup uzależniona jest od ilości zgłoszonych zawodników.

Sędziowie mogę przyznać 5 „dzikich kart” dla najlepszych według nich zawodników, którzy automatycznie dostają się do półfinału

 

Półfinały: 
Do półfinału kwalifikuje się w sumie 20 zawodników -  15 najlepszych zawodników (z największą ilością punktów) wyłonionych w eliminacjach i 5 zawodników posiadających dzikie karty.

 

Zawodnicy dzieleni są na 4 grupy 5 osobowe

Każdy z zawodników w grupie ma 2 przejazdy półfinałowe po 45 sekund

 

Przejazdy w grupach: 

Grupa I
Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy)

Grupa II

Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy)

Itd…

 

Finał: 
Do finału kwalifikuje się 10 najlepszych zawodników (z największą ilością punktów) wyłonionych w półfinałach.

 

Zawodnicy dzieleni są na 2 grupy 5 osobowe.


Każdy z zawodników w grupie ma 2 przejazdy finałowe po 45 sekund

 

Zasady oceny Zawodników:

 

Każdy Zawodnik jest oceniany jest na podstawie 4 kryteriów: 

1) Line - 0-20 Pkt. 

2) Technika (Trudność) – 0-50 Pkt.

3) Kreatywność – 0-30 Pkt.

4) Styl – 0-10 Pkt.

Wynik to średnia 4 powyższych kryteriów więc zawodnik z płynnym przejazdem, ale łatwymi trikami będzie oceniony niżej niż ktoś kto „potknie się”/zatrzyma podczas przejazdu, ale zrobi kilka naprawdę trudnych czy kreatywnych trików. 


              Kreatywność i technika to najwyżej punktowane kryteria. Sędziowie wyróżniają zawodników którzy wykorzystują park w całkiem inny sposób niż reszta – np. na parku jest poręcz, która wszyscy zawodnicy standardowo zjeżdżają w dół – jeżeli na 10 zawodników jeden z nich wyjedzie ją „pod górę „ gdzie cała reszta skupia się na jej zjechaniu w dół to naturalnym jest że to on dostanie najwięcej punktów – nagradzana jest progresywność i unikalne podejście do przeszkód. 

              Liczy się 1 - lepszy przejazd - należy więc skupić się na zaplanowaniu jednego, ciekawego przejazdu i próbie wyjechania go w jak najlepszy sposób. 

 

Sędziowie będą przyznawać punkty wyrażone w liczbach całkowitych mieszczących się w powyższych zakresach. Najwyższa i najniższa ocena zostaje odrzucona, a średnia pozostałych trzech ocen stanowić będzie ocenę przejazdu.

 


              Skład sędziowski składa się z pięciu sędziów posiadających niezbędną wiedzę pozwalającą na bezstronną ocenę Zawodników według w/w kryteriów.

 

Skład sędziowski w każdym etapie składa się z pięciu (5) sędziów:

- jednego (1) sędziego głównego

- czterech (4) sędziów zwykłych

 

Przełamanie Remisu:

W przypadku, gdzie dwóch lub więcej zawodników otrzyma taką samą ilość punktów                o wyłonieniu Zwycięzcy decyduje głosowanie wśród sędziów.

 

              Forma zawodów może zostać zmieniona przez Organizatora

 

4.2  DYSCYPLINA – DESKOROLKA

Pkt. 4.2.1.

              Zawody na deskorolce odbędą się w jednej kategorii wiekowej. 

Pkt. 4.2.2.

Forma przeprowadzenia zawodów:

 

Eliminacje:

Zawodnicy dzieleni są na grupy 5 osobowe.
Każdy z zawodników w grupie ma 2 przejazdy po 60 sekund.

Przejazdy będą odbywać się według poniższego schematu:

Grupa1: 
Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy)

Grupa 2:
Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy) 

Itd…
Uwagi: Liczba grup uzależniona jest od ilości zgłoszonych zawodników.

Sędziowie mogę przyznać 5 „dzikich kart” dla najlepszych według nich zawodników, którzy automatycznie dostają się do półfinału

Półfinały: 
Do półfinału kwalifikuje się w sumie 20 zawodników – 15 z największą ilością punktów zdobytych w eliminacjach i 5 zawodników posiadających dzikie karty.

 

Zawodnicy dzieleni są na 4 grupy 5 osobowe.

 

Każdy z zawodników w grupie ma 2 przejazdy półfinałowe po 90 sekund 

Grupa1: 
Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy)

Grupa 2:
Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy) 

Itd…

Finały:

Do finału kwalifikuje się 10 zawodników – z największą ilością punktów zdobytych w półfinale

 

Każdy z zawodników w grupie ma 2 przejazdy finałowe po 60 sekund.

 

Zasady oceny Zawodników:

Sędziowanie odbywa się w oparciu o ogólne wrażenie, na które składają się następujące

elementy:

1) Zawartość przejazdu – liczba, stopień trudności, oryginalność i różnorodność poprawnie wykonanych tricków

 

2) Dynamiczne, pewne wykonywanie tricków, świadczące o wprawie zawodnika

3) Styl – płynne łączenie poszczególnych tricków (tj. ciągłość sekwencji)

4) Użycie infrastruktury skateparku – ramp, boxów, poręczy itp.

Uwaga: Powyższe kategorie są oceniane na podstawie subiektywnej opinii danego sędziego.

 

Upadki:

              W sytuacji upadku zawodnikowi zostaje przyznana kara, a na jej wymiar będą miały wpływ

następujące okoliczności:

1) Co próbował wykonać zawodnik, gdy wydarzył się upadek/zejście z deski?

2) Jak wpłynęło to na ogólną płynność całego przejazdu?

3) Czy zawodnik był w stanie podnieść się i kontynuować swój przejazd?

 

Skala punktacji:

90 – 100 Doskonale

80 – 89 Powyżej średniej

70 – 79 Średnia

60 – 69 Poniżej średniej

50 – 59 Niewystarczająco

30 – 49 Bardzo źle

0 – 29 Brak poprawnie wykonanych tricków

 

              Sędziowie będą przyznawać punkty wyrażone w liczbach całkowitych mieszczących się w powyższych zakresach. Najwyższa i najniższa ocena zostaje odrzucona, a średnia pozostałych trzech ocen stanowić będzie ocenę przejazdu.

 

Przełamanie remisu:

Klasyfikacja generalna:

Krok 1 – wylicza się średnią z ocen wszystkich pięciu sędziów za najlepszy przejazd

Krok 2 – bierze się pod uwagę ocenę za gorszy przejazd, aby przełamać remis

Krok 3 – wylicza się średnią z ocen wszystkich pięciu sędziów za gorszy przejazd

Jeżeli powyższe kroki nadal nie przełamią remisu, sędzia główny rozstrzygnie remis.

 

Przełamanie remisu Eliminacje:

Krok 1 – wylicza się średnią z ocen wszystkich pięciu sędziów

Krok 2 - ocena za gorszy przejazd przełamie remis

Jeżeli powyższe kroki nadal nie przełamią remisu, sędzia główny rozstrzygnie remis.

 

Przełamanie remisu Półfinały i Finały:

Po pierwszej rundzie wszystkie remisy pozostają nierozstrzygnięte.

Po drugiej rundzie:

Krok 1 – wylicza się średnią z ocen wszystkich pięciu sędziów

Krok 2 – ocena za gorszy przejazd przełamie remis

Po pierwszej rundzie jam session wylicza się średnią z ocen wszystkich pięciu sędziów.


Tylko w Rundzie Finałowej:

Jeżeli powyższe kroki dalej nie przełamią remisu, stosuje się poniższe scenariusze:

Jeżeli obaj zawodnicy jeździli w Rundzie Eliminacyjnej, ich oceny z Eliminacji przełamią remis. Zawodnik z wyższą oceną z Rundy Eliminacyjnej (lub rankingu, jeżeli zawodnicy osiągnęli remis w Rundzie Eliminacji) wygrywa.

 

Jeżeli jeden zawodnik był w pierwszej trójce w rankingach, a drugi zawodnik prowadził w Rundzie Eliminacji, sędzia główny rozstrzygnie remis. 

Jeżeli obaj zawodnicy znajdowali się w pierwszej trójce w rankingach, remis zostanie rozstrzygnięty poprzez pozycję w rankingu.

 

 

Skład sędziowski składa się z pięciu sędziów posiadających niezbędną wiedzę pozwalającą na bezstronną ocenę Zawodników według w/w kryteriów.

 

Skład sędziowski w każdym etapie składa się z pięciu (5) sędziów:

- jednego (1) sędziego głównego

- czterech (4) sędziów zwykłych.

 

Forma zawodów może zostać zmieniona przez Organizatora

 

4.3  DYSCYPLINA – BMX

 

Pkt 4.3.1

Zawody dyscyplinie BMX będą odbywać się w jednej kategorii wiekowej

Pkt 4.3.2

Każdy ze startujących zawodników ma obowiązek stosowania plastikowych osłon na „pegach”. Brak takich odpowiednio zabezpieczonych „pegów” będzie skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

 

 

 

 

 

 

Pkt 4.3.3

Forma przeprowadzenia zawodów

 

Eliminacje: 
Zawodnicy dzieleni są na grupy 5 osobowe.
Każdy z Zawodników w grupie ma 2 przejazdy po 45 sekund . 

 

Przejazdy w grupach: 

Grupa I
Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy)

Grupa II

Przejazd 1 (po kolei każdy z grupy)
Przejazd 2 (po kolei każdy z grupy)

itd…
Uwagi: Liczba grup uzależniona jest od ilości zgłoszonych zawodników. Sędziowie mogę przyznać 5 „dzikich kart” dla najlepszych według nich zawodników, którzy automatycznie dostają się do półfinału.

 

Półfinały: 
Do półfinału kwalifikuje się 20 zawodników – 15 z największą ilością punktów zdobytych w eliminacjach oraz 5 posiadających dzikie karty.

Każdy z zawodników w grupie ma 2 przejazdy półfinałowe po 45 sekund.

Finały:

Do finału kwalifikuje się 10 zawodników – z największą ilością punktów zdobytych w półfinale

Każdy z zawodników w grupie ma 2 przejazdy finałowe po 45 sekund.

 

Zasady oceny Zawodników:

 

Każdy Zawodnik jest oceniany jest na podstawie 4 kryteriów: 

1) Trudność trików - 0-50 Pkt. 

2)  Kreatywność – 0-30 Pkt.

3) Wykorzystanie przeszkód „linia: – 0-20 Pkt.

4) Ogólne wrażenie „styl” – 0-10 Pkt.

 

Liczy się 1 - lepszy przejazd – należy, więc skupić się na zaplanowaniu jednego, ciekawego przejazdu i próbie wyjechania go w jak najlepszy sposób. 

 

Sędziowie będą przyznawać punkty wyrażone w liczbach całkowitych mieszczących się w powyższych zakresach. Najwyższa i najniższa ocena zostaje odrzucona, a średnia pozostałych trzech ocen stanowić będzie ocenę przejazdu.

 


              Skład sędziowski składa się z pięciu sędziów posiadających niezbędną wiedzę pozwalającą na bezstronną ocenę Zawodników według w/w kryteriów.

 

Skład sędziowski w każdym etapie składa się z pięciu (5) sędziów:

- jednego (1) sędziego głównego

- czterech (4) sędziów zwykłych

 

 

 

Przełamanie Remisu:

W przypadku, gdzie dwóch lub więcej zawodników otrzyma taką samą ilość punktów o wyłonieniu Zwycięzcy decyduje głosowanie wśród sędziów.

 

Forma zawodów może zostać zmieniona przez Wykonawcę z ramienia Organizatora

 

4.4 BEST TRICK – Wszystkie dyscypliny

              Zawodnicy biorący udział w finale, mogą także wziąć udział w konkursie BEST TRICK. Każdy z zawodników na 3 próby na pokazanie swojego tricku na jednej z przeszkód. Najlepszego zawodnika wyłaniają sędziowie na poprzez głosowanie.

Forma konkursu może zostać zmieniona przez Organizatora

 

5. ZGŁOSZENIA

              Udział w zawodach można zgłosić tylko i wyłącznie poprzez rejestracje online na stronie www.carpatiafest.com  Każdy z zawodników winien jest potwierdzić swoją obecność w dniu zawodów w biurze zawodów. Termin zakończenia rejestracji online to 10.07.2017.

6. NAGRODY w każdej dyscyplinie

Pkt. 6.1

Za zajęcie odpowiednio od 1 do 8 miejsca w klasyfikacji generalnej, Zawodnikom będą wypłacane nagrody pieniężne według następujących stawek:

Miejsce 1 – 3300 PLN

Miejsce 2 – 2300 PLN

Miejsce 3 – 1400 PLN

Miejsce 4 – 600 PLN

Miejsce 5 – 500 PLN

Miejsce 6 – 400 PLN

Miejsce 7 – 300 PLN

Miejsce 8 – 200 PLN

 

Nagroda w Konkursie BEST TRICK – 1000 PLN

Pkt. 6.2

Po zakończeniu zawodów, w trakcie dekoracji Zawodników, zostanie im wręczony pamiątkowy czek wraz z oznaczonym miejscem w klasyfikacji oraz kwotą należnej nagrody.

Pkt. 6.3

Nagrody zostaną wypłacone na konto zawodników, którzy uplasowali się na premiowanych miejscach w terminie 14 dni od dnia 17.07.2017. Zawodnicy z zagranicy otrzymają nagrody w Euro, poprzez wpłaty na wskazane konto,  według kursu z dnia poprzedzającego przelew nagrody.

Pkt. 6.4

Zawodnicy, którzy uplasują się na miejscach premiowanych, zobowiązani są do wypełnienia   w dniu 16.07.2017 karty informacyjnej, będącej podstawą do otrzymania nagrody pieniężnej.

 

 

 

Pkt. 6.5

W karcie informacyjnej Zawodnik zobowiązany jest podać następujące dane:

1)      Imię i Nazwisko,

2)      Adres zamieszkania,

3)      Nr PESEL (nie dotyczy zawodników z zagranicy),

4)      Numer rachunku bankowego na który ma zostać wpłacona nagroda,

5)      W przypadku osoby niepełnoletniej numer rachunku bankowego rodzica bądź ustawowego opiekuna,

6)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Pkt. 6.6

 Nie wypełnienie w/w karty informacyjnej może skutkować nie wypłaceniem nagrody.

7. ZACHOWANIE

              Każdy, kto bierze udział w imprezie jako zawodnik oraz publiczność winien zachowywać się tak, aby nie szkodził innemu uczestnikowi. Uczestnicy winni stosować się do zarządzeń służby porządkowej, informacyjnej, ewentualnie Policji, Straży Pożarnej i spikera zawodów. Ze względu bezpieczeństwa, widzowie są zobowiązani na żądanie służby porządkowej i informacyjnej zajmować wskazane miejsca. Wszystkie wejścia, wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

8. ZAKAZY

              Zabrania się wnoszenia na teren imprezy następujących przedmiotów:
- broni wszelkiego rodzaju,
- innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,
- środków odurzających,
- substancji psychotropowych,
- napojów alkoholowych.

9. DEZYCJA O DOPUSZCZENIU SKATEPARKU DO ZAWODÓW

Pkt. 9.1

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych lub działania siły wyższej o dopuszczeniu skatepark’u do zawodów i ich rozegraniu decydują sędziowie główni z poszczególnych dyscyplin na podstawie głosowania.

Pkt. 9.2

W sytuacji, kiedy nie będzie można przeprowadzić zawodów w którymś z dniu ich trwania, o kwalifikacji zawodników do kolejnego etapu decydują sędziowie z poszczególnych dyscyplin na postawie głosowania.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pkt. 10.1

              Każdy pełnoletni Uczestnik zawodów musi posiadać swój dowód tożsamości. W przypadku Zawodników niepełnoletnich, dowód osobisty winien posiadać prawny opiekun Zawodnika, wskazany oświadczeniu z Art. 2 Pkt. 3. niniejszego regulaminu.

Pkt. 10.1

Każdy Uczestnik zawodów oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, w pełni go akceptuje i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rejestracji i rozegrania zawodów (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Pkt. 10.2

               Wszelkie spory sportowe rozstrzyga Organizatora wraz z Sędziami. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

11. HARMONOGRAM

 

 Harmonogram zawodów Carpatia Extreme Festival 2017.